• slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • tvkrego banner site.png
  • slide2.jpg
  • tvkrego banner site2.png
  • tvkrego banner site3.png

Reglement kantinedienst

 
Ieder seniorlid betaalt € 50,00 aan kantinediensten, dit  bedrag wordt automatisch samen met de contributie in 4 gedeelten per jaar afgeschreven.

Dit bedrag kan terugverdiend worden doormiddel van het draaien van kantinediensten

Via de nieuwsbrief van medio november wordt kenbaar gemaakt vanaf welke datum er kan worden ingeschreven voor kantinediensten in het volgende jaar (geldt voor seniorleden en ook leden die in het volgende jaar pas 18 jaar worden). Let op de uiterste inschrijfdatum sluit op 1 december voor het volgende jaar. Voor leden zonder e-mailadres volgt een brief in de brievenbus met het verzoek deze bij Wim van Zundert in te leveren. Let dus op dat u te allen tijde uw mailadres up to date houdt bij de ledenadministratie van TV Krego (dit kan via de website van de club onder het hoofdstuk leden -> wijzig mijn gegevens).

Indien men niet inschrijft voor kantinedienst of dit pas na de uiterste inschrijfdatum doet bestaat de kans dat u uw vergoeding voor dat jaar niet terug kan verdienen, let hier allemaal op.

De kantinediensten worden gesteld op maandag,- dinsdag,- woensdag,- en donderdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur. Voorkeurdata aangeven is mogelijk, we proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Men wordt geacht minimaal 2 dagen per week als beschikbaar op te geven.

Vanaf 1 januari voor het volgende jaar is het mogelijk om op de website te kijken wanneer men is ingedeeld. Dit kan onder het hoofdstuk Bar -> Schema kantinedienst, bij “zoeken” onderaan in dit scherm kunt u uw naam invullen, waardoor de reguliere kantinediensten aangegeven worden. In de kantine worden drie maanden kantinedienst opgehangen. Voor reguliere kantinediensten wordt u in principe niet meer op voorhand gebeld. Voor de kantinediensten tijdens open toernooien, competitiedagen of evenementen wordt u later in het jaar benaderd. Het kan dus zo zijn dat u vanaf 1 januari maar één regulier kantinedienst van uzelf kan vinden.

Onderling ruilen is mogelijk, het is dan wel de bedoeling om dit tijdig te melden bij Wim van Zundert (i.v.m. aanpassing website) en in dit in de kantine te wijzigen!

Een ingeplande kantinedienst kan niet meer geannuleerd worden tot 24.00 uur van tevoren. Niet op komen dagen of bij te late afmelding zonder goede reden ontvangt u dus geen vergoeding. Deze kantinedienst wordt in dat betreffende jaar ook niet meer opnieuw ingepland.

Ook als men zelf tennist tijdens de kantinedienst ontvangt u geen vergoeding.

Bij extreme weeromstandigheden (sneeuwval, storm en hevige onweersbuien) kan het zijn dat men gebeld wordt, dat de kantinedienst vervalt. Indien u op voorhand gebeld wordt ontvangt u geen vergoeding, u wordt op een latere datum dat jaar in overleg opnieuw ingepland, dit kan regulier, tijdens een toernooi, competitie of evenement zijn.

Op alle feestdagen is de kantine gesloten en wordt dus ook geen kantinedienst gepland met uitzondering van geplande activiteiten op deze dagen. Ook de week van Carnaval en 5 december zal er geen kantinedienst gepland worden.

In de zomer zal de kantine 6 weken en in de kerstvakantie 2 weken gesloten zijn met uitzondering van geplande activiteiten.

Voor nieuwe leden en/of leden welke nog geen kantinedienst hebben gedraaid bestaat de mogelijkheid om een informatieavond bij te wonen of om persoonlijk uitleg te krijgen. Zij moeten dit wel zelf aangeven bij Wim van Zundert.